Izlagači
ikonica

Komunalac d.o.o.

Komunalac d.o.o. sa sedištem u ulici Ivana Nepomuka Jemeršiće 37c u Grubišnom Polju, najveća je firma u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja. Pod tim imenom posluje od 1997. godine i pravni je slednik Javnog preduzeća KOMUNALAC s.p.o., osnovanoga 1980.godine. U firmi su stalno zaposlena 42. radnika.

O firmi

Od 2004. godine Komunalac d.o.o. prelazi na novu – sadašnju lokaciju. Naknadno upotpunjuje svoje delatnosti sa građevinarskom, proizvodnjom betona i betonske galanterije poput armiranobetonskih blokova, betonskih blokova, ploča, rubnjaka, žardinjera. Uvedena je i maloprodaja cementa, peska, šljunka, agregata i cigle u saradnji s kooperantima.
Komunalac, je za svoj rad nagrađen priznanjem Plaketom 1991.godine a redovno sponzoriše brojne gradske događaje i ustanove poput dečjega vrtića „Tratinčice“, Vatrogasnih društava, NK Zdenke, RK Ilove i brojnih ribolovnih društava sa gradskoga područja. Firme u ime osnivača Grada Grubišnoga Polja upravljaju direktor i nadzorni odbor dok skupštinu firme čine članovi gradskoga veća.
U svom sastavu “Komunalac d.o.o.” ima i savremenu stanicu za tehnički pregled vozila koja posluje na staroj adresi Grubišno Polje, Terezije Bernadete Banje bb.

Komunalac d.o.o.

Kontakt:

Komunalac d.o.o., Ivana Nepomuka Jemeršića 37, Grubišno Polje, Hrvatska

+385 43 485 006, +385 98 332 006

ivan.veres@komunalac-gp.hr

https://www.komunalac-gp.hr/

Pon-pet: 09 - 17h