Izlagači
ikonicaikonicaikonicaikonica

Čazmatrans

Čazmatrans – Nova d.o.o. Čazma je društvo koje se bavi putničkim prevozom putnika u zemlji i inostranstvu, kontinuirano posluje više od 60 godina.

O firmi

Sedište društva je u Čazmi, a poslovanje svih društava odvija se preko vrlo razgranate mreže poslovnih jedinica koje pokrivaju gotovo celu Hrvatsku od Slavonije preko središnje i severozapadne Hrvatske do Dalmacije, u kojima su alocirani ljudski resursi i materijalna i nematerijalna imovina društva.
Grupa Čazmatrans danas zapošljava 1.200 radnika, koji pružaju prvenstveno prevozne usluge u putničkom prometu sa preko 600 autobusa, kojima se godišnje napravi 34.000.000 km u svim oblicima domaćeg i međunarodnog prevoza.

Čazmatrans

Kontakt:

Čazmatrans, Milana Novačića 10, Čazma, Hrvatska

+385 43 277 100,

cazmatrans@bj.t-com.hr

http://www.cazmatrans.hr